"Woman, you were born to be pampered, worshipped and loved by your man.
Screw anyone who says otherwise." ~ Anya Vega


LOVE MATCH on FACEBOOK
anyavega@hotmail.com


COMING TO CEBU REAL SOON...
Dear readers, maraming salamat sa mga e-mail at text messages kahit po ang kinakamusta ninyo ay ang mga characters ko at hindi ako hehe. Joke. You all make my heart melt like Häagen-Dazs in summer.
Itong bagong snippet ni Dev lang muna ang maibibigay ko sa inyo. ~ Anya


P.S. Mellicent and Marichu, it was a pleasure meeting you both.
Thank you for being your wonderful selves. 'Til next time. :)

And Ria, for being such a sweetheart. Mwah!Devlin Cervantes (WICKED INTENTIONS) Snippet #1

Aman Resort, Palawan

GIRL, tingnan mo si Devlin kanina pa tingin ng tingin dito,” pasimpleng bulong ni Georgie. They were building sand castles by the seashore-- in their itsy bitsy bikinis-- to annoy Nick and Devlin.

Excitement hit her nerves like a lightning bolt. “Really?” Nakatalikod siya kay Devlin kaya si Georgie lamang ang nakakakita rito. She threw her silken hair back for a flirty effect.

“Yes!” natatawang anito. Georgie prodded her toward him. “Ano pa'ng ginagawa mo rito? Puntahan mo na!”

She playfully recoiled her body. “Ayoko nga ‘no!” pagpapakipot niya. “Hayaan mo siyang magdusa. He deserves it after all the cruel things he’s done to me.”

Pinagpag nito ang mga buhangin sa kamay. “Bakit, ano ba ang ginawa niya sa iyo?” Georgie glanced over her shoulder to take another peek at Devlin.

“Girl, he wanted us to make babies sans love and romance,” she confessed. “Imagine?” Humaba ang nguso niya. Sa tuwing naaalala niya ang araw na iyon ay hindi niya maiwasang manlumo.

“So paano ngayon ‘yan at sa iisang villa kayo natutulog?” curious na tanong nito. “Ni hindi man lang ba siya nag-attempt na pumasok sa silid mo?”

She and Devil were staying in a beach villa with two separate rooms. Iyon ang una niyang kondisyon para pumayag siyang sumama ito. How she wanted to take a snap shot of the incredulity on his face when she laid down her terms. “What are we in high school?!” he direly resisted. Pero sa huli ay pumayag din naman ito.

“He did on our first night,” natatawang sagot niya. “So I requested three additional dead bolts on my door, para hindi siya makapasok!”

Muntik nang lumabas sa ilong ni Georgie ang iniinom na piña colada. “Ginawa mo talaga ‘yon?”

“Uhumm,” Tumango siya, secretly asking her lucky stars if he would ever truly love her. Nakakahiya mang aminin pero iyon ang kanyang ipinagdarasal araw-araw, gabi-gabi.

Ang totoo ay ginagawa lang naman niya ang lahat ng ito para isalba ang kanyang titanic ego sa kahihiyan. She was hopelessly in love with him and all she really wanted was for him to love her back.

Gosh, if that ever happened, siya na yata ang magiging pinakamasayang babae sa balat ng lupa. She would certainly accept him with open arms and legs. Open mouth pa kung talagang kailangan!

She took a deep breath. Nakakainis. Hindi yata bagay sa kanya ang ma-insecure ng ganito katindi. She was Cheska LaGuardia, famous for making puppets out of hapless men—

“Cheska, tingnan mo. He’s at it again.” Georgie patted her arms. “Ni hindi nga pinansin ang dalawang babaeng lumapit sa kanya. I think he’s already going loco over you!”

“Talaga?” paninigurado niya. A vanity nerve snapped inside her brain. Kung hindi pa rin in love sa kanya ang manhid na lalaking iyon aba’y kailangan na itong parusahan. Forward march.


CHESKA sashayed her way towards Devlin. “Dam… diram… diram…” she hummed, habang inirarampa ang kanyang seksing katawan sa harapan nito.

Napaubo ito nang makita siya. She knew how much he drooled over her feminine curves and she was gonna use it again to her full advantage.

She swayed her hips from side to side. Werk it, Francesca.

He was wearing a dark pair of lenses but she knew he was watching her. He was even reading the business magazine in his hands upside down!

She chuckled. She would bet her sexy booties he was already gnashing his teeth. Oh, how she enjoyed torturing the shite out of her hottie fiancé.

Devlin looked so cute whenever he was out of his comfort zone. Tila ito batang paslit na sa tuwina ay hindi alam ang gagawin. Sigh. If only people knew about this side of him.

Nilapitan niya ito. “Hi, Honey…!” She sat on his lap and circled her arms around his neck, making sure he had a fantastical view of her ample cleavage. Nginitian niya ito ng pagkatamis-tamis.

It was high time Devlin knew the bloody carnage she was capable of if he didn't fall in love with her. ASAP.


Commercial Break
My dearest Alessandra,

I’m sipping champagne in the sun room with nothing but you in my thoughts.
Here’s to the ceaseless aching in my heart until I see you again...

Yours forever,
Nathaniel

Georgie and Charlie's Senseless Conversations #1

Six years ago...

Georgie stormed into the huge library in her preppy college uniform, red headband and Manolo Blahnik mary janes. Kailangan nilang mag-usap ng masinsinan ng kanyang magaling na kapatid.

Ginny Baumgartner, her close friend of five years, went to her classroom early this morning. She frantically wept on her shoulder because of a cold-hearted prick that was her Kuya Charlie!

Kagaya ng inaasahan niya ay naroon nga ang kanyang nakatatandang kapatid at prenteng nakaupo sa likod ng malaking lamesa, with a near-empty bottle of whiskey on one side. "Kuya, we need to talk!" she demanded.

He didn't even bother to raise his head to look at her. "What about?" balewalang tanong nito. Charlie was never one to be disturbed whenever he was scribbling something on his scratch pad.

"I can't believe you slept with my friend Ginny and callously dumped her the morning after!" namumula ang mukhang sumbat niya rito. "I will never EVER forgive you for this!"

He glanced at her, pero nanatili itong nakayuko. "We had a deal, Georgiana. I can sleep with any of your friends as long as she asks me three times." depensa nito. "Stacey-- I mean, Ginny, asked me four times."

Her shoulders sagged in utter shock, umawang ang kanyang mga labi. "Y-you also slept with Stacey Mondragon!?" tukoy niya sa kanyang mortal na kaaway mula pa kindergarten.

Huminto ito sa ginagawa at walang anumang tinitigan siya. He tapped his Caran d'Ache Barrel Pen on the table and flashed an unapologetic lopsided grin. "What's for dinner?"


Adam Iñigo LaGuardia
Rhett Aloysius Mondego

Charlemagne "Charlie" Contreras

Nathaniel "Nate" Monteblanco

Seth Azrael Olivarez III

Devlin Cervantes (WICKED INTENTIONS)
Nick del Fierro (ONE NIGHT WITH A STRANGER)

Adrian DeLuca (THE WOMAN IN A VELVET MASK)

Devlin Cervantes (WICKED INTENTIONS) Snippet #2

Cheska saw him walk away with an irked expression, kaya isinuot niya ang kanyang printed sarong at lumapit sa kinaroroonan ng mga lalaki.

“Hi, Cheski, what do you want to drink?" Si Seth ang agad na bumati sa kanya. "Steady ka lang diyan at magpapakuha ako.”

Humaba ang leeg niya sa kakatanaw kay Devlin. His footsteps were livid and he looked like he had no plans of turning back. “Where is he going?”

“Maghahanap na lang daw siya ng iba kasi ayaw mo naman sa kanya,” nanunuksong singit ni Nate.

Napamulagat siya. “Nick is that true? Seth?”

Seth shrugged with a wicked smile playing on his lips. Si Nick naman ay balewalang pinaglaro ang mga daliri sa ibabaw ng puting lamesa.

Umupo siya sa tabi ni Nick. “Ano bang sinabi niya sa inyo?" She repeatedly tugged on his board shorts. "Did he meet anyone here?”

Golly, hindi naman yata siya makakapayag na mangyari ang ganoon sa kanila ni Dev. She was the wife— ahem— future wife and no island slut was allowed within his three-inch radius!

“Cheski, you girls outnumber us ten-to-one." Si Seth. "You do the math. Kawawa naman ang ibang babae kapag hindi nakatikim ng grasya.”

“There goes your answer,” Nate murmured.

Nanunumbat niyang tinitigan ang mga ito. “How about love and romance!?”

“Mizz Love and Mizz Romance are the names of sexy bar room strippers I met at Ibiza." Seth answered with a shrug. Naglagay ito ng ice sa hawak na baso. "Nothing more.”

Ngumiti si Nate. “Bitter ka lang yata, Pare.”

“Bitter talaga ako. Namputsa, ginamit lang ng mga babaeng iyon ang katawan ko." iiling-iling na wika ni Seth. The seriousness on his face elicited low chuckles from his friends.

“Pero mukhang mas bitter ang isang iyon nang umalis kanina,” biro uli ni Nate. “You better watch out, Cheska. Baka ipagamit na lang ‘non ang katawan sa ibang babae dahil sa sobrang bitterness.”

Her air pipes constricted. Hindi siya makapaniwalang magagawa ni Devlin ang bagay na iyon sa kanya. Despite all his faults, she knew he was still an honorable man. “He would never do that to me!”

“With all the Mexican models who arrived this morning,” Seth teased her further. “I doubt it. Mahilig pa naman sa mga seksing Latina iyang si Cervantes.”

“Aah, love those women!” Nate directed his glance at her. “Ang lalakas umungol, Pare. Sobrang wild pa sa kama. Ang swerte ng kaibigan natin kapag nagkataon.”

“Yeah, tingin ko sa mga iyan parang palaging mauubusan. Más rápido, por favor, por favor!” Seth replicated a female accent. “Me vuelves loca!”

Tumawa si Nate. “What else can I say? Moaning is a universal language.” Nag-toast ang dalawa, sa kanya pa rin nakatingin. “To Devlin and his hot Mexican babe!”

Nalukot na ng husto ang kanyang mukha.

“Tumigil na nga kayong dalawa,” maya-maya pa ay saway ni Nick sa mga ito. “Huwag kang maniwala sa kanila. Ginu-goodtime ka lang ng mga ‘yan.”

She noticed Nick had been the most protective of them, women. Ang sabi nila ay talagang ganoon ito sa mga babaeng malapit rito lalo na sa kapatid nitong si Alessandra.

“Sipsip!” ngingiting wika ni Nate. “Na-in love ka lang bigla nang nag-iba ang ugali mo.” Nanatili pa rin siyang nakasimangot. Her brain readily concocted an elaborate game plan.

“Ano bang in-love ang pinagsasabi mo?” natatawa na ring sabi ni Nick, sumipa ng buhangin papunta kay Nate. “Si Devlin na lang kaya ang pag-usapan natin. ‘Wanna make a bet?”

“W-what kind of bet?” she asked curiously.

Ngumisi si Seth, naglabas ng ilang lilibuhin mula sa kanyang pitaka. “Ten thousand bucks says Cervantes will finally get laid tonight,” sabi nito bago uminom ng beer. “Who’s in?”

“Well, ten thousand bucks says I’m gonna cut his junior if I see him with another woman!” singit niya na ikinahagalpak ng tawa ng lahat.

"Dear God," nangingiti pa ring wika ni Nate habang umiinom ng beer. "Please have mercy on his soul."

“Nick, be a sweetheart and tell Georgie I had to go somewhere." Taas noo niyang tinitigan ang mga kausap at nameywang. "Meron lang akong importanteng gagawin.”

She followed Devlin’s trail to the restaurant with smoke piping out of her nostrils. Susundan niya ang lalakeng iyon at baka kung sino na ang nilalandi nito habang wala siya!

Devlin Cervantes (WICKED INTENTIONS) Snippet #1

Cheska hustled her way towards the limo. Ang sabi ni William ay naroroon daw ang amo nito at kanina pa naghihintay na makausap siya.

She knew then it’s not William’s mouth that’s gonna be on the tail end of her razor-sharp cigarette heels that lazy Wednesday afternoon.

Ang hudyong iyon! Ano’ng akala niya sa amin mga squatters na pwede niyang palayasin anumang oras niya gustuhin?

Hindi pa man siya tuluyang nakalalapit ay bumukas na ang isang pinto ng sasakyan at umibis mula roon ang isang matangkad na lalake. Bigla siyang natigilan, napalunok. Oh my!

Standing before her was the precise definition of a gorgeous man in a dark gray Hugo Boss pinstriped business suit, oozing with waves of animalistic appeal.

The man was flawlessly built and devastatingly handsome. Hindi siya nakaimik at nakagat pa yata niya ang kanyang dila. Literally!

“Good afternoon, Ms. LaGuardia.” Ngumiti ito, showing an irritatingly perfect set of teeth.

Patawarin siya nina Jack at Georgie pero ngayon pa lamang ay tila gusto na niyang ibigay ang rental contract pati na rin ang kanyang sarili sa lalakeng ito. Natigilan siya.

Ibigay ang kanyang sarili?! She chastised herself for the atrocity of her thoughts.

She quietly gathered her scattered poise and momentarily looked away. My God, hindi dapat malaman ng kunehong ito kung gaano siya ka-HOT!

She sucked in a lot of air to calm her nerves. Minemorya niya ang lahat ng kanyang nais sabihin. Devil Cervantes was the one who drew first blood and she wasn’t gonna let him get away with it!

Devlin Cervantes (WICKED INTENTIONS) Teaser

Devlin Cervantes was a very powerful man. His stellar coldness was his trademark in the industry. Showing no emotion in his dealings made him filthy rich, callous and impenetrable.

Not one of his most devious colleagues in business nor his hottest mates ever got through him. Mula noon hanggang ngayon ay isa siyang malaking palaisipan para sa mga ito.

Then came Francesca LaGuardia whose spoiled and bratty antics constantly forced him to jump out of his high and mighty fortress. God, if he could only damn her straight to hell!

She was the biggest insult to his cunning. The crafty little witch made him feel like a hunter who wanted to subdue an untamed vixen. The urge to possess her was almost uncontrollable, unbearable even.

Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya nakaramdam ng ganito para sa isang babae.

She wasn’t the type who would bow down to him at one flick of his finger. And best of all, she terribly looked like the mother of his future children.

He was never one to decide in haste but the verdict was vivid. He was gonna have that sassy woman’s head on a plate and he’s gonna fuck her so hot and so hard until kingdom come!


Commercial Break


Nick's ballad for Georgie...Nick del Fierro (ONE NIGHT WITH A STRANGER) Snippet #2

Nick couldn’t believe his eyes. Si Georgie ba talaga ang nakikita niya? It was the first time he saw her again since that beautiful night in Paris. Beautiful night my ass! That greedy succubus drained all the juices in my body and then left me for dead!

Nasa second floor siya ng ancestral house at pababa na sa grand staircase kasama ng mga kaibigan nang mamataan niya ito.

“Hey man, kanina ka pa yata natutulala diyan?” Si Seth.

Iniwas niya ang tingin. “W-wala. May nakita lang akong kakilala.”

“Ex-fuck buddy?”

He faked a smile. “Very funny, Seth.”

Nang mabaling ang atensyon ng kaibigan ay muli niyang sinulyapan ang dalaga. She was a delicious vision to behold in her gray strapless dress and matching peep-toe pumps.

Her hair was held in an easy bun with stud earrings and a simple diamond necklace around her neck. Fuck, she’s so pretty. I wanna take her home over and over again!

There were specks of untamed hair dangling on her nape and even that gave him a goddamn hard on.

“Lo and behold, an ample selection of Manila’s warm and wealthy pussies.” bulong sa kanya ni Seth.

“I was so right on the money when I volunteered to host this party, man.” narinig niyang sabi ni Nate kay Devlin. “Ang daming magagandang chicks na kilala ang mapapangasawa mo!”

“Yeah, especially that lovely lady in gray. She’s so hot, I wanna shag her already.” Si Seth.

Tila umakyat ang ilang litro ng dugo sa ulo niya sa sinabi nito. He suddenly felt like someone was trying to snatch away his priceless possession. “Damn you, Seth! She’s mine!”

“Whoa! Easy lang bro. Maraming isda sa dagat.”

“You can go ahead and fuck all the fishes in the sea. Huwag mo lang siyang pakikialaman!”

Tumaas ang kilay ng apat niyang kasama.

"Someone you know, Nick?” Si Adrian.

Marahan siyang tumango habang matiim pa ring nakatitig sa babae.


Tila nakalinyang bumaba ang limang lalake mula sa grand staircase para makisalamuha sa mga bisita. They looked as if they were moving in slow and elegant motions, oblivious of the fact that they were oggled at by all the ladies in the room.

Each one of them looked gorgeous in their own unique way yet all of them possessed an aura of charm and inbred authority.

“Manila’s five most eligible bachelors, minus two.” Kinindatan siya ng kaibigan bago umalis. “One of them is mine.”

“At magkakaibigan pa talaga ang limang iyan ha.” narinig niyang sabi ng isang tinig mula sa likuran.

“Only perfection can stand the presence of perfection, dearie.” sagot rito ng kasama. She couldn’t agree more.

The last one of them suddenly caught her eyes. Paano ba niya makakalimutan ang mga matang iyon? And those sensual lips that conquered her body like a tender beast.

Oh dear, I think I’m gonna faint. He looked more dazzling now in his white button down shirt and black trousers. Huli na nang mapagtanto niyang nakatingin din ito sa direksyon niya.

She stood there as if witnessing an apparition of sorts. Nick, on the other hand, descended the stairs with her eyes on her and her alone. Ang walanghiya at may gana pang titigan ako.

Sa kabila ng galit ay bigla na lamang siyang sinundot ng pangungulila para rito. Sambahin ba naman nito ang katawan niya pati kaluluwa.

Ipinilig niya ang ulo sa naisip. Georgiana Marie, galit ka sa kanya, remember? REMEMBER?

“Nicky, honey, nandito ka lang pala!” narinig niyang tawag rito ng isang malanding tinig.

She could almost swear that he was going to her direction if not for the sudden interruption.

Tila dumoble ang nararamdaman niyang inis nang makitang yumakap rito ang isang sopistikadang babae. She looked older than him by a few years. Aba at mahilig pala ang kunehong ito sa senior citizen.

But who was she kidding? The woman was gorgeous, with legs that went on forever.

Naningkit ang mata niya nang makitang hinalikan ito ng babae sa labi. She was furious. Why, the jerk had a girlfriend and he had the guts to make love to her with reckless abandon!

Tila nagkapatong-patong na ang kasalanan sa kanya ng binata. She didn’t wanna be there anymore. Baka kung ano pa ang magawa niya rito.

I need some air. Padabog niyang kinuha ang isang kopita sa kalapit na bar at nilagok ang laman niyon bago binirahan ng alis para hanapin si Cheska.


Nick del Fierro (ONE NIGHT WITH A STRANGER) Snippet #1

“You look peeved. What happened?” agad na tanong niya nang makitang bumalik ang kaibigan.

“The bitch was guarding George like she was some kind of maximum security prison! I hate her!”

Natawa siya sa nakitang inis sa mukha nito. “I told you already. That woman’s ready to draw blood to protect her territory.”

Alexa pouted.

“By the way, look at that guy from twelve o’clock.” bulong nito sa kanya. “He’s been looking at you for like, forever. Buti ka pa!”

Pasimple niyang tiningnan ang direksyong tinutukoy ni nito. Her heart skipped a beat when their eyes met. My he’s sexy!

She didn’t have to look at her face in the mirror to see that she was blushing. One look at him and she suddenly felt like tiny flames lit inside her body. Weird.

“I’ll just powder my nose.” maya-maya pa ay narinig niyang paalam sa kanya ni Alexa. Marahang tango lang ang isinagot niya rito. Her thoughts were busy wandering toward twelve o’clock.

The scrumptious man was wearing a white shirt with a black leather jacket slung over his left shoulder. Wow. He must have been the man in mind when they coined the term hunk.

He was tall and lean and ripped in all the right places. Maging ang mga banyagang babaeng naroroon ay kanina pa tingin ng tingin dito. He obviously had more hots in his right thumb than all the men in that room combined.

The best part of it all was the fact that he was looking at her as if she were the only one present in the room. Gosh, he’s melting me with his gaze!

Inilayo niya ang mukha at pasimpleng iniiwas ang tingin. The man looked handsome like the devil but she didn’t want to make the first move.

Napasinghap siya nang makitang tumayo ang lalake at marahang naglakad patungo sa kinauupuan niya. Is he going to come up to me? What am I gonna say? Yes? No? Maybe? YES!

“Georgie!” pagkuway masayang bati sa kanya ng isang boses mula sa likuran. “I can’t believe I’d see you here!”

Saglit siyang bumalik sa huwisyo nang makilala kung sino ang nagsalita. “Vincenzo!” aniya sa modelong nakilala niya sa isang fashion show sa Milan dalawang taon na ang nakararaan.

They dated a couple of times but that was it. He was a bit too possessive for her taste. That and the fact that she wasn’t really attracted to him.

“Where have you been all these years?” he said in his sexy Italian accent.

“I was studying fashion design at Parson’s the whole time.” aniya habang ang misteryosong lalake pa rin ang laman ng isip niya. “My, I had a charmed life in the Big Apple!”

She thought that there was something off about Vincenzo that night but her mind was too crammed to even make a big deal out of it.

Her eyes secretly searched for the handsome stranger. Too bad Vincenzo’s broad shoulders covered her line of sight towards him. Nasaan na kaya siya?

“Rubbing elbows with the best now eh, cucciola mia?” tukso nito. “Is that why you broke my heart two years ago?

Tumawa siya. “Vincenzo, you’re making me blush!” aniya. “Did I really?”

“Nah!” Iwinagayway nito ang kamay sa harapan niya. “I’m over it now. Let’s just drink.”

Tumango siya. “Fair enough.”


Nick del Fierro (ONE NIGHT WITH A STRANGER) Teaser

Captain Nicholas Alexander “Iceman” del Fierro. They called him Mr. Cool because he was always in full control.

Aircrafts and women. He could steer them to any direction with absolute ease. No sweat. He had the whole friggin’ world in the palm of his hands and it already bored him to death.

Hanggang sa makilala niya si Georgie Contreras, ang babaeng dahilan kung bakit bumaligtad ang mundo niya. Yep. A complete one hundred and eighty degree turn.

Paanong hindi, gayong ilang beses siya nitong tinawag na “rapist” at “maniac” sa harap ng maraming tao. Not to mention the fact that she made him look like a goddamn daisy in front of all his friends!

Now the paparazzi hounded him, women avoided him as if he had some kind of venereal disease and even his best friend thought he was a loser.

Ha! He gave her the best cherry-popping fuck of her life and this was what he got in return? Oh, no, no. NO! Hindi pwede. He had to get even by making her fall head-over-heels in love with him.

He grinned. He grimaced. Revenge was going to be so damn sweet, he can hardly wait!


Commercial Break

Nick del Fierro (ONE NIGHT WITH A STRANGER) Synopsis

He thinks he has everything…

Nick del Fierro is happily living the mile-high club, not only because he is a successful commercial pilot but he owns his own airline, too. In his busy world of fast aircrafts and even faster women, he has no time for serious relationships. One night in Paris, he rescues a lovely stranger from a potential date rape. But he ends up in bed with the woman in a sensual romp that left him more fired up and winded than an exhibition flight. He wants more of her. Of course, he will have more of her. Women always want more of him. But the morning after is a disaster. The hysterical babe accuses him of taking advantage of her. For the first time in his wild bachelor life, a woman leaves him with not even a thank you kiss for his great performance the night before, not even her number so they can have an encore!


Until one woman dares to show him what he is actually missing.

Georgie leaves Paris reeling in shock at her outrageous, totally out-of-character behaviour. My Gosh, she had slept with a guy she didn’t know from Adam! Where did her common sense go? Paris does something weird to people that makes them do things out of control, she is sure of it. Unforgettable though it was, that wild night with the stranger will just have to be chalked to experience, a lesson learned the hard way. Yes, don’t talk to strangers, especially in Paris! Thank heavens she won’t have to see him again, ever!

Tough luck. They see each other again. And they both learn quickly that the Paris episode is not a one night stand.


Credits: Eve Montelibano
Adrian's ballad for Kristine...

Adrian DeLuca (THE WOMAN IN A VELVET MASK) Snippet #2

Adrian had no idea what he was doing in that charity ball with his cousin Bridgette but he knew he needed to mingle to keep his mind off the wicked witch who owned Venetian Blooms. A few weeks had already passed and he was still agitated by the mere thought of her.

“How do I look?” tanong sa kanya ng magandang pinsan. She was a mix of Iranian and Filipino blood.

Saglit niya itong tinapunan ng tingin bago ibinalik ang tingin sa kawalan. “You look great,” walang-enerhiyang sabi niya.

“You don’t look so bad yourself, cuz,” He was wearing an Armani suit that his mother sent him a few days ago along with her precious belongings.

Hindi na siya magtataka kung isa sa mga araw na ito ay walang pasabi itong uuwi sa Pilipinas. Stubborness sure did run in the family.

“Who’s that girl?” pagkuwa’y sabi ni Bridgette na biglang umasim ang mukha sa nakita.

“Who?” wala sa loob na sabi niya. His mind was floating somewhere in between Kristine Monterroyo’s lovely legs.

“That woman in vintage Valentino. She’s beautiful and she’s in Derek Lombardi’s arms. I hate her.”

His heart literally skipped a beat when he recognized the woman Bridgette was talking about. My, my, the wicked witch is here. Hindi siguro nakatiis kaya siya ngayon itong naghahabol. Makikita niya!

“Let’s go,” sabi habang inaakay ang pinsan patungo sa kabilang bahagi ng dance floor.

“W-where?”

“Kanina mo pa gustong magpapansin sa lalakeng iyon, hindi ba? Derek is it?”

Bridgette beamed and kissed him on the cheek. “Now this is the reason why you’re my favorite cousin!”

Kristine wanted to leave the party the moment she spotted Adrian. Of all parties, dito pa sila magkikita! At ang malas nga naman, Derek was guiding her towards Adrian and his date she had no choice but to face the man who had been causing her sleepless nights the whole week!

But tried as she might, she could not help feeling a sharp pang of jealousy when the statuesque beauty kissed Adrian on the cheek, just above his lips. Kanina pa siya panakaw-nakaw ng tingin sa dalawa at kanina pa niya gustong sabunutan ang babaeng tila sawa kung makalingkis sa ama ng anak niya.

“Mr. DeLuca, I would like you to meet Ms. Kristine Monterroyo, an old friend of the family. She supplied all the flowers for the charity ball. Isn’t she lovely?”

Hinapit siya ni Derek sa baywang at nakita iyon ni Adrian. A glint of hostility crossed his eyes.

Pormal na tumango si Adrian habang diretsong nakatingin sa kanya. “This is Bridgette Soriano. My girlfriend,” he said giving emphasis to the last word.

Matamis na ngumiti si Bridgette. “Hello.”

“I thought you were cousins,” kunot-noong sabi ni Derek.

“She’s adopted,” diretsong sabi ni Adrian na lihim namang ikinahagikhik ni Bridgette.

Kristine knew she had to get out of that awkward scene fast. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano haharapin si Adrian pagkatapos ng nangyari sa kanila. And there was the matter of their child na hanggang ngayon ay hindi pa niya napapagdesisyunan kung ano ang gagawin. And now only to find out that he had a girlfriend! God, what a mess!

She inhaled before speaking. “Bridgette, Mr. DeLuca... it’s been a pleasure meeting you. It’s a pity I can’t stay longer because I have an early engagement tomorrow. Excuse me—.”

“May I have your last dance then, Ms. Monterroyo?” sabi ni Adrian na ikinawindang niya. “DeLuca Industries is going to celebrate it’s 30th anniversary next month. I need flowers for the occassion. Let’s talk about it on the dance floor.”

“Derek, be a sweetheart and dance with me.” Agad namang yaya ni Bridgette kay Derek.
Derek Lombardi smiled. “My pleasure.”

Kristine wanted to protest and hold on to Derek but her date had already steered Bridgette to the dancefloor.

Naiwan siya sa presensiya ni Adrian. The brewing tension between them escalated in no time.

“Mr. DeLuca, I...” She didn’t know what to say or do. As usual.

“Shut up and dance with me,” mariing sabi nito sabay hawak sa beywang niya. He guided her to the dancefloor.

There was that overwhelming sensation again everytime her skin would touch his. It made her want to make love to him day in and day out. Great. Just great.

“Sino ang Derek na iyon sa buhay mo?” he asked in controlled anger. “Why was he holding you like you’re one of his prized possessions?”

“That’s basically what you’re doing to me right now, Mr. DeLuca,” she bit out sarcastically.

“Damn right I am!” anito sa kontroladong tinig. “You’re mine, Kristine. All mine. Every grain of your body belongs to me.”

She gave an exaggerated look of surprise. “Whatever gave you that idea?”

Adrian grabbed her waist harder and pulled her in closer. “You feel that honey?” he said of his bulging arousal. “I wouldn’t be surprised if yours is dripping wet right now, too.”

She must be blushing scarlet! Pumiksi siya ngunit pinigilan siya nito. His arms were like bended steel bars around her. She barely even had the space to move. “Bastos!”

“Am I? You haven’t seen nothing yet, baby. I can be a primeval beast when provoked. Remember that.”

Katahimikan. They were in each other’s arms in the middle of the dance floor but they were barely even dancing.

“Did you…miss me?” pagkuwa’y tanong nito. She almost smiled at the uncertainty in his voice. Hindi iyon nababagay sa binata.

“No. I haven’t even thought of you since,” agad na sagot niya. “Kalimutan na natin ang nangyari, Adrian.”

“Alin sa mga ginawa natin ang gusto mong kalimutan. Be specific,” he teased. Tila nakabawi na ito sa sandaling pag-aalinlangan.

Muli siyang pumiksi. “Let go of me! Uuwi na ako.”

“Ako na ang maghahatid sa iyo pauwi.” Hinawakan nito ang kamay niya at inakay siya palabas ng ballroom. “Pero bago iyon ay dadaan muna tayo sa langit!”

She breathed heavily. There was always this thin line between anticipation and Mr. Adrian DeLuca…and she was constantly treading on it like a clueless tightrope walker.


Adrian DeLuca (THE WOMAN IN A VELVET MASK) Snippet #1

“I CAN’T believe you’re getting married in three days, Adrian!” natatawang sabi ni Nate habang tinitingnan ang problemadong kaibigan. They were lounging in the den of Nate’s ancestral home.

Adrian groaned as he drank brandy from out of the bottle. “Kill me now!”

Nate roared in laughter. Hindi ito sanay na nakikita siya sa ganoong huwisyo. He had always been in control of everything and anyone around him. “Sino ba naman kasi ang nagsabing mag-propose ka diyan kay Megan ha?” anito.

“If a proposal means having her father aim a shotgun at my neck while asking me to marry his daughter or else he’ll pull the trigger, then yes, it was a proposal.”

“Ginawa ni Mr. delCastillo iyon?”

Tumango siya. “He will do anything for that brat of his!”

Umiling si Nate. “Kilala kita, Adrian.” anito. “Not even Zeus could force you into doing what you don’t want to do. Si Tita Marge ba?”

He sighed and nodded his head. “She’s putting me under emotional blackmail.”

Inihilamos niya ang mga kamay sa mukha. He remembered how his mother wept in front of him and it made him want to punch himself in the face.

“Oh, I need some good fuck right now! Lots of it!” he said desperately. “If only to temporarily take me away from this bloody mess.”

“Have you ran out of girlfriends to warm your bed?” sabi nito. “You’re not yet married, technically speaking.”

“I’m talking about sex with absolutely no strings attached.” inis na sabi niya. “The last thing I need right now are post-coital females whining about marriage and babies.”

“Hey, man, learn to appreciate them.” natatawa pa ring sabi nito sabay tapik sa balikat niya. “Tatlong araw na lang at hindi mo na sila pwedeng hawakan.”

“Fuck you!” sabi niya sabay tungga ng alak.

Katahimikan.

“How much are you willing to pay for a good lay?” pagkuwa’y sabi nito. “I know a guy named Jack. I think he can help you.”

He instantly knew what his bestfriend was talking about. “Call him. Tell him to give me his best broad. One that will give me a night I’ll never forget. Magbabayad ako kahit na magkano.”

“Ok.” sabi ni Nate sabay tango. “When are you planning to bang her? I’m curious.”

“The night before my so-called wedding.” sagot niya. “I want to be sucked dry. So dry that I would be too dehydrated to stand up and go to church. Oh fuck! That plan has to work somehow!”

Muling tumawa si Nate. “Favorite word of the day. Fuck.”

“Yeah.” he said sarcastically. “Because that’s what my life is going to be the moment I put that damn ring on Megan’s finger!”


Adrian De Luca (THE WOMAN IN A VELVET MASK) Teaser

Adrian DeLuca, playboy extraordinaire. Chairman and CEO of DeLuca Industries. He builds cruise ships and large cargo vessels for a living but his love life is a friggin’ train wreck.

He made passionate love to a beautiful woman in a velvet mask some three years ago and fell madly in love with her. Is he crazy? How can he fall in love with someone whose face he didn’t even see?

Then came Kristine with her almond eyes, upturned nose and strawberry red lips that sealed the deal. It was love at first sight. The fact that she has a cute and bubbly two year old daughter didn’t bother him one bit.

Everything was perfect. If only he didn’t think of the woman behind the purple velvet mask each time he made love with his lovely Kristine..


Adrian DeLuca (THE WOMAN IN A VELVET MASK) Synopsis

When you need the past…


Adrian builds cruise ships and cargo vessels and leads the profligate bachelor lifestyle his money and power can avail him at a snap of his fingers. Three years ago, he got a mysterious woman in a velvet mask who, after having her for a whole night of wildy insane passion, had haunted him afterwards. He thought he’d never get over the masked woman. But then, he meets Kristine…

to live the present.

Kristine is living a simple but comfortable life with her bubbly, two-year old daughter when fate brings back her true love in her doorstep in the gorgeous flesh! She is not prepared to see him again, not even for a day. But he has no idea who she really is, that they had met before in a manner that to this day shames her. Three years ago, in a moment of desperate financial need, she sold herself to Adrian for one night of uninhibited passion. But now, he thinks she is a respectable woman who runs a respectable flower shop… and the naked wanting in his eyes told her that their past is about to happen… again.


Credits: Eve Montelibano